fbpx
Tagalog Worship SongsVictory Worship

Awit ng Bayan Chords – Victory Worship

Awit ng Bayan chords and lyrics by Victory Worship. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang tunay na Panginoon!

Mga Awit 33:12, “Mapalad ang bansa na ang Dios ay ang Panginoon; ang bayan na kaniyang pinili sa ganang kaniyang sariling mana.”

Song Title: Awit ng Bayan
Artist(s): Victory Worship

Transpose and resize your chords:

Intro:
/      /   

Verse I:
Si Yahweh ang tanging Diyos
May gawa ng lahat ng mabuti
Ang lah[F#/at ng nilikha Mo’y
Sumasamba sa ’Yo

Verse II: (Do Verse I Chords)
Ang aming baya’y pinupuri Ka
Itinataas, dinadakila
Ang aming puso ay iisang
Umaawit sa ’Yo

Chorus:
Mapalad ang bayan na Iyong ibinukod
Mapalad ang bansang sa ’Yo lamang sumusunod
Maghari Ka’t manahan sa aming pagpupuri
Ikaw lang, O Diyos

| / / / | / / / |

(Repeat Verse and Chorus)

Tag :
Ikaw lang, O Diyos

Bridge : 3X
Aleluya, Aleluya
Pinupuri Ka namin
Aleluya, Aleluya
-Pinupuri Ka namin(/ to chorus)

(Repeat Chorus)

Tag : 2X
E       G#m       F
Ikaw lang, O Diyos

Outro :
     

Are you satisfied with the lyrics and chords for Awit ng Bayan and still looking for the chord charts and lyrics of your favorite Tagalog Christian songs? Comment the name of the song below and we’ll include it in our list of upcoming posts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *