fbpx
Tagalog Christmas Songs

Hatid ng Pasko Lyrics – Neil Acebron / Evolution

Our fourth Tagalog Christmas song mula sa Pamaskong Awit 2021 album ng FILCCOM and UCAP’s The song was written by Neil Acebron and was interpreted and arranged by Evolution Band.

Click HERE to get your chords for this song.

Song Title: Hatid ng Pasko 
Artist(s):
Neil Acebron | Evolution
Album: Pamaskong Awit 2021

Mga anghel ay nagdiriwang
Nang si hesus ay isinilang
Sa munting sabsaban noong unang pasko

Sa gitna ng kadiliman
Nagliwanag ang pastulan
Ilaw ng pag-asa na dulot Mo

Chorus:
Pasko na, ( Pasko na )
Sinilang na ( sinilang na )
Dakilang Hari at Manunubos ng Mundo
Pasko na, ( Pasko na )
At magsaya ( at magsaya)
Sa bagong buhay na Kanyang binigay
Hatid ng Pasko

Masaganang kinabukasan
Tagumpay at kaligtasan
Ang nais Mo para sa bawat tao

Kaya’t ikaw ay nagpakilala
Upang sundin ang gusto ng ama
Mula sa langit ngayo’y naghahari Ka

Chorus:
Pasko na, ( Pasko na )
Sinilang na ( sinilang na )
Dakilang Hari at Manunubos ng Mundo
Pasko na, ( Pasko na )
At magsaya ( at magsaya)
Sa bagong buhay na Kanyang binigay
Hatid ng Pasko

Gayon na lamang ang pagmamahal Mo sa amin
Ibinigay Mo ang Anak Mo
At sinuman ang magsuko sa Iyo ng buhay
Ay may buhay na walang hanggan

Chorus:
Pasko na, ( Pasko na )
Sinilang na ( sinilang na )
Dakilang Hari at Manunubos ng Mundo
Pasko na, ( Pasko na )
At magsaya ( at magsaya)
Sa bagong buhay na Kanyang binigay
Hatid ng Pasko

Feel free to leave your thoughts and comments below including requests for chords and lyrics of a specific Tagalog Christian song. We will surely include it in our list of upcoming posts. Keep on playing and keep on singing for Jesus and His Glory!

God bless and grace be with you, kaps!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *