fbpx
Malayang Pilipino MusicTagalog Praise Songs

Minahal Chords – Malayang Pilipino

Minahal Chords by Malayang Pilipino. A tagalog Christian song from their album Salamat Live Worship.

Song Title: Minahal
Artist(s): Malayang Pilipino (MP Music)
Album: Salamat Live Worship

 

Transpose and resize your chords:


Intro:
/  /  /   
/  / 

Verse I:
Taos p/usong pasasalamat 
Sa tinap/os mong gawa
Tapat Ka ngang umi/ig  /
Di masukat ang pagsin/ta

Verse II:
Kamata/yan ang Iyong dinanas
Up/ang ako’y iligtas
Hesus ako’ng nasa i/sip  /
Kaya ang Krus ay iyong nat/iis

Pre-Chorus:
Di mapigil ang papuri
Ng pusong labis mong /minahal

Chorus:
Minah/al, pinatawad, pinagpalang wagas
Buhay /ko ay sadyang hindi na magwawakas   
O Hesu/s Ikaw at sa akin at ako'/y Sa’Y
Dito sa mundo ako ay katulad Mo  [ Vamp ]

Vamp:
/  /  / 
/  / 

Verse II:
Kamata/yan ang Iyong dinanas
Up/ang ako’y iligtas
Hesus ako’ng nasa i/sip   /
Kaya ang Krus ay iyong nat /iis

Pre-Chorus:
Di mapigil ang papuri
Ng pusong labis mong /minahal

Chorus:
Minah/al, pinatawad, pinagpalang wagas
Buhay k/o ay sadyang hindi na magwawakas   
O Hes/us Ikaw at sa akin at ako'/y Sa’Y
Dito sa mundo ako ay katulad Mo  [ Vamp ]

Vamp:
/         / 

Bridge: 
Di ma /pi        gil           
Ang pa p/u         ri           
Di ma /pi        gil           
Ang pa p/u         ri           
Di ma /pi        gil           
Ang pa p/u         ri            

Chorus II:
Minahal, pinatawad, pinagpalang wagas
Buhay ko ay sadyang hindi na magwawakas
O hesus ik/aw at sa aki/n at ako'y Sa'/Yo      /
Dito sa mundo ako ay katulad mo

Chorus III:
           E/G#     A                      B                  C#m
Minah/al, pinatawad, pinagpalang wagas
Buhay /ko ay sadyang hindi na magwawakas   
O Hes/us Ikaw at sa akin at ako'/y Sa’Yo  
Dito sa mundo     
Dito sa mundo
Dito sa mundo      |   |   
                          [ Outro ]
Ako ay katulad Mo

Outro:
/  /  / 
/     /     

Check out our lists of Tagalog worship songs HERE.

I hope that we were able to help you out with the lyrics and chords of Minahal by Malayang Pilipino.  Feel free to leave your thoughts and comments below including requests for chords and lyrics of a specific Tagalog Christian song. We will surely include it in our list of upcoming posts.

Keep on playing and keep on singing for Jesus and His Glory!

God bless and grace be with you, mga kaps!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *