fbpx
MusikathaTagalog Worship Songs

Sukdulang Biyaya Chords – Musikatha

Sukdulang Biyaya chords and lyrics by Musikatha, a Tagalog worship song about the grace of God, His mercy, His love, and the justice that was shown when Jesus died on the cross for us.

Biyaya, habag, at awa na naranasan natin at ipinadama sa atin sa kabila ng ating mga kasalanan at hindi mabuting katayuan sa Kaniyang harapan. 

Ephesians 2:8, “For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing; it is the gift of God.”

Song Title: Sukdulang Biyaya
Artist(s): Musikatha
Album: Pagsambang Wagas

Transpose and resize your chords:Intro:
,
- (, )

Verse:
Habang hindi karapat dapat
Pag-ukulan ng habag
At wagas Mong pagsinta   (//)
Habang wala-, ng kakayanan
Na suklian ka ng mabuti
Sa lahat mong g/inawa                         

Pre-Chorus:
Niyakap Mo /ako sa /aking karu/mihan
Inib[ig Mo /ako ng ‘di kayang tumbasan

Chorus:
/O       Diyos ng k/-/-atarungan           at k/-atuwiran
Na kahit minsa’y di naba/hiran
Ang kabanala’t kaluwal/hatian
Salamat sa sukdul-ang biyaya Mo     /                     /
O    Diyos ng p/ag-ibi/g na           mas ma/lawak pa
Kaysa aking mga, ,, , /, /, /  pag…..ka………ka……..sa….la…
Higit pa sa buhay /ko
Salamat sa sukdulang biyaya Mo

Intro II:
- (, )

(Repeat Verse)
(Repeat Pre-Chorus followed by Chorus II)

Chorus II:
/O       Diyos ng k/-/-atarungan           at k/-atuwiran
Na kahit minsa’y di naba/hiran
Ang kabanala’t kaluwal/hatian
Salamat sa sukdul-ang biyaya Mo     /                     /
O    Diyos ng p/ag-ibig/ na           mas m/alawak pa
Kaysa aking mga, ,, , /, /, /  pag…..ka………ka……..sa….la…
Higit pa sa buhay /ko
Salamat sa sukdulang biyaya Mo

Interlude:
 /   O Aking Diyos…


/ 
() –

(Repeat Pre-Chorus twice followed by Chorus III)

Chorus III:
/O       Diyos ng k/-/-atarungan           at k/-atuwiran
Na kahit minsa’y di naba/hiran
Ang kabanala’t kaluwal/hatian
Sala[F#m[mat sa sukdul-ang biyaya Mo       /                   /
O    Diyos ng p/ag-ibi/g na           mas m/alawak pa
Kaysa aking mga, ,, , /, /, /  pag…..ka………ka……..sa….la…
Higit pa sa buhay /ko
Salamat sa sukdulang biyaya Mo…
ohhhhh () – /
Salamat sa sukdulang biyaya Mo

Outro:
///
                                        Salamat…

Are you looking for the chords and lyrics of your favorite Tagalog Christian songs? Comment the name of the song below and we’ll include it in our list of upcoming posts.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *