fbpx
Paul ArmesinRandom ArtistsTagalog Worship Songs

Sukdulang Biyaya Chords – Paul Armesin

Sukdulang Biyaya lyrics and chords by Paul Armesin in key of G. 

A song that was written 10 years ago by Paul Armesin and one of Musikatha’s classic Tagalog Worship songs. Ito ay pinasimpleng bersyon ng orihinal na awit mula sa orihinal na sumulat ng awit. Isang awit patungkol sa sukdulang biyaya na ating nasumpungan kay Jesus. Biyayang kaligtasan na dulot ng pagkamatay ng ating Panginoong Jesus.

Song Title: Sukdulang Biyaya
Artist(s):
Paul Armesin

Transpose and resize your chords:

Intro: 

Verse I:
Habang hindi karapat dapat pag-ukulan ng hab[C add9]ag
at wagas Mong pagsinta ()
Habang walang kakayanan na suklian Ka ng ma[C add9]buti
sa lahat Mong ginawa   
Niyakap Mo ako sa aking[C add9] karumihan
Inibig Mo ako ng ‘di kayang tumbasan

Chorus:
O Diyos ng katarungan
at katuwiran na kahit minsa’y ‘di/ nabahira/n
Ang kabanala’t kaluwalhatia/n
Salamat sa sukdulang biyaya Mo
O Diyos ng pag-ibig na
mas malawak pa kaysa aking mg/a pagka/kasala   
Higit pa sa buhay ko  /
Salamat sa sukdulang biyaya Mo...       oohhh… ohhh…

Verse II:
Ang walang salang Manunubos
ang umako ng p[C add9]arusang nararapat sa ()’kin
Anong habag sa tulad ko’y igawad ang iyong kat[C add9]uwiran
at ako’y patawarin   
Niyakap Mo ako sa aking[C add9] karumihan
Inibig Mo ako ng ‘di kayang tumbasan

(Repeat Chorus)

Instrumental: 

Niyakap Mo ako sa ak[C add9]ing karumihan
Inibig Mo ako ng ‘di kayang tumbasan
Niyakap Mo ako sa a[C add9]king karumihan
Inibig Mo ako ng ‘di kayang tumbasan

(Repeat Chorus and then Outro)

Outro:


I hope that we were able to help you out with the lyrics and chords of Sukdulang Biyaya by Paul Armesin in key of G.  Feel free to leave your thoughts and comments below including requests for chords and lyrics of a specific Tagalog Christian song. We will surely include it in our list of upcoming posts.

Keep on playing and keep on singing for Jesus and His Glory!

God bless and grace be with you, Mga Kaps! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *