fbpx
Malayang Pilipino MusicTagalog Worship Songs

Bumubuhos – Malayang Pilipino Chords and Lyrics

Song Title: Bumubuhos
Artist(s): Malayang Pilipino (MP Music)
Album: Bagong Awit

Transpose and resize your chords:

Intro:

Intro:
    /
 

Verse 1:
May kapangyarihang nadarama
Sa atin ngayon
Dumadaloy t’wing tayo’y nagkatipon
Diyos ng him/ala
Siya lahat ang may lik/ha
Nasa atin ang Kanyang pagpapala

Chorus:
Bumubuhos pag-ibig na dalisay
Kagalakang tunay
Kagalingan at pag/-asa
Bumubuhos biyaya N’yang dalisay
Kaligtasan at buhay
Mula sa ating Diyos

[ Repeat Verse and then Chorus Three times ] 

Are you looking for the chords and lyrics of your favorite Tagalog Christian songs? Comment the name of the song below and we’ll include it in our list of upcoming posts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *