fbpx
MusikathaTagalog Worship Songs

Pagsambang Wagas Chords – Musikatha

Pagsambang Wagas chords and lyrics by Musikatha mula sa kanilang album na pinamagatang Pagsambang Wagas.

Song Title: Pagsambang Wagas
Artist(s): Musikatha
Album: Pagsambang Wagas

Transpose and resize your chords:

 Intro:  
- /- -
- /- -

Verse:
Inaalala ang /biyaya’t kabutihan Mo
O Diyos muli     akong namamangha Sa ‘Yo
Sa pangangaila/ngan ng puso’y kinalinga Mo
Hayaang Mong yakapin Ka ng pag-ibig
Awitan ka ng…

Chorus: 
Pagsamb/ang wagas
Itataas      buo/ng mundo,    i/sipan,   a/t    lakas
/Ay tanggapin o Diyos at kalug'dan     /
Habang nabubuhay Ika’y aking hahandugan
Ng pagsam/bang wagas
Itataas      Bu/ong puso,    isip/an    at  l/akas     
/‘Pagkat ako’y    umiibig      Sa ‘Yo/
Kaluwalh/atian mo ang saysay ng buhay ko

(Repeat Intro, Verse, Chorus)
(Repeat Chorus five times then Bridge three times)

Bridge:
Woohhh….
Luwalhati Sa’Yong Pangalan
Woohhh….
Pagsambang walang hangganan
Woohhh….
Banal at makapangyarihang Diyos

Check out our lists of Tagalog worship songs HERE.

I hope that we were able to help you out with the chords of Pagsambang Wagas by Musikatha.  Feel free to leave your thoughts and comments below including requests for chords and lyrics of a specific Tagalog Christian song. We will surely include it in our list of upcoming posts.

Keep on playing and keep on singing for Jesus and His Glory!

God bless and grace be with you, mga kaps!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *