fbpx
FirebrandTagalog Worship Songs

Makilala Ka Chords – Firebrand

Makilala Ka chords and lyrics by Firebrand from their Out of the Fire Album.

Makilala Ka is a Tagalog worship song written by Paul Armesin – a songwriter, producer, and a guitar player for Musikatha.

This song is about the truth na everything else is worthless when compared sa walang hanggan na kahalagahan ng pagkakakilala sa ating Panginoon at Tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesus.

Song Title: Makilala Ka
Artist(s):
Firebrand
Album:
Out of the Fire

Transpose and resize your chords:

Intro:
/ /C /
/ /

Verse:
Aa/nhin ang yaman ng mundo
/Kung ikaw nama’y wala sa buhay ko
Ang/ pansamantalang kinang nito
/At ligayang hatid agad maglalaho

Pre-Chorus:
/Ngunit /tubig -/Kang pumawi ng uhaw
/Tinapay -/ng buhay ko ay Ikaw

Chorus:
Wal/a ng nanaisin pa
/Wala ng mas mahalaga
Higit /pa sa -lahat ng bagay ay Makilala Ka
W/ala ng makapapantay
/Na pilak o gintong lantay
Higit /pa sa lahat- ng bagay ay makilala Ka
Wal/a ng nat/tanging hiyas
/Sayo'y wa/la na -ngang Yaman na tutumbas
W/ala ng nanaisin pa
Wala //ng mas Mahalaga
Pangi/noong Hesus ang nais pa ay makilala Ka

Interlude:
/ /

Verse:
Aan/hin ang yaman ng mundo
/Kung ikaw nama’y wala sa buhay ko
Ang/ pansamantalang kinang nito
/At ligayang hatid agad maglalaho

Pre-Chorus:
/Ngunit /tubig -/Kang pumawi ng uhaw
/Tinapay -/ng buhay ko ay Ikaw

Chorus 2:
W/ala ng nanaisin pa
/Wala ng mas mahalaga
Higit /pa sa- lahat ng bagay ay Makilala Ka
W/ala ng makapapantay
/Na pilak o gintong lantay
Higit /pa sa lahat- ng bagay ay makilala Ka
Wal/a ng na/tatanging hiyas
/Sayo’y wa/la na -ngang Yamang natutumbas
W/ala ng nanaisin pa
Wala //ng mas Mahalaga
Pangi/noong Hesus ang nais pa ay makilala
/Ang makilala Ka H/esus… ohhh.. ohhh… ohhh…

Pre-Chorus 2:
/Ngunit /tubig -/Kang pumawi ng uhaw
/Tinapay -ng buhay ko ay Ikaw…

Chorus 3 (Half-note higher):
Wal/a ng nanaisin pa
Wala ng mas mahalaga
--/Higit pa sa lahat ng bagay ay Makilala Ka
Wal/a ng makapapantay
/Na pilak o gintong lantay
/Higit pa sa lahat ng bagay ay makilala Ka
/Wala ng natatan//ging hiyas
Sayo’y /wala na ngang Yamang natutumbas
Wal/a ng nanaisin pa
Wala /ng mas Mahalaga
Pangi/noong Hesus ang nais pa ay makilala Ka

End:
/Wala ng natatan//ging hiyas
Sayo’y /wala na ngang Yamang natutumbas
Wal/a ng nanaisin pa
Wala n/g mas Mahalaga
Pangi/noong Hesus ang nais pa ay makilala Ka

Are you looking for the chords and lyrics of your favorite Tagalog Christian songs? Comment the name of the song below and we’ll include it in our list of upcoming posts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *