fbpx

Sapat Na Bang Tawagin Kang Kristyano Sa Pangalan Chords – One Day Isang Awit

Sapat Na Bang Tawagin Kang Kristyano Sa Pangalan chords and lyrics by One Day Isang Awit.

Song Title: Sapat Na Bang Tawagin Kang Kristyano Sa Pangalan 
Artist(s):
One Day Isang Awit

Transpose and resize your chords:

 

Shimmer int.

Verse I:

Sapat na bang// tawagin kang/ Kristya[f#7sus4]no/ sa pangalan

O handa ka n/ang/ panindigan/ ang k[F#7sus4]atawagang/ (/)humihiwa—lay    sa’yo/

/Sa karamihan,/ sila[F#7sus4]’y kay Kristo rin~~~           (/)   2 —-        5 —— 1

Sa daming umaangkin,/ i[F#7sus4] – [F#7(sus4)]lan lang ang matapat

Verse II:
Sapat na bang/ tawagin kang/ Kristyano/ sa pangalan

O higit pa riyan/ ang magagawa/ dahil buhay Niya’y/ binuhos Niya sa’yo/

Sa krus ng kalbaryo’y,/ kaligtasa’y nakamtan~~~      2 —- 5 —– 1

Sa daming umaangkin,/ ilan lang ang nagwagi

Chorus:

(/)-         Ang buhay mo at pan/galan,/ Ka – [F#7sus4] –  nyang       binago          na/

(/)-.         Higit pa sa bagong n/ilikha,/ bahag –  [F#7sus4] –  i ka       ng Luma–         –lang/

(/)/.         Kaya’t taas-noong ha/hakbang/

Bago mong pangalan   ,/     ilan[F#7sus4]tad sa buhay/

Verse III:
Sapat na bang/ tawagin kang/ Kristyano/ sa pangalan

Dahil di ito/ karatulang/ isinusuot/ at inaalis sa’yo/

Hindi maikukubling/ ang mundo’y yakap nila~~~   2 —- 5 —– 1

Sa daming umaangkin,/ ilan lang ang totoo

Verse IV:
Sapat na bang/ tawagin kang/ Kristyano/ sa pangalan

Dahil di ito/ isang larong/ bibiruin mo,/ pampalipas oras sa’yo

Wala na ngang panahong/ puwedeng patumpik-tumpik~~~   2 —- 5 —– 1

Sa daming umaangkin,/ ilan lang ang may binhi

(Repeat Chorus twice and then proceed to Outro)

[Do Koro]

Outro:
Sapat na bang/ tawagin kang/ Kristyano/ sa pangalan

O handa ka nang/ panindigan/ ang pagtawag/ at pagpili

 

(/  – – [F#7sus4]) – Sa ’yo

You can also check out our list of Tagalog worship songs HERE.

I hope that we were able to help you out with the lyrics and chords for Sapat Na Bang Tawagin Kang Kristyano Sa Pangalan by One Day Isang Awit. Feel free to leave your thoughts and comments below including requests for chords and lyrics of a specific Tagalog Christian song. We will surely include it in our list of upcoming posts.

Keep on playing and keep on singing for Jesus and His Glory!

God bless and grace be with you, kaps!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: